Posiedzenie KSPL w Sękocinie Starym

     W dniach 13-14.07.2021 w Sękocinie Starym odbyła się Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Na Sekcję przyjechali Przewodniczący RSLP/MSPL a także Komisja Rewizyjna. Obradom przewodniczył Kol. Jacek Cichocki, Przewodniczący KSPL. Na spotkanie ze związkowcami przyjechał także w dniu 14.07.2021 r. p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Pan Józef Kubica. Na obradach omówiono ogólną sytuację w Lasach Państwowych a także podjęto następujące uchwały,stanowiska i wnioski:
– w sprawie zajęcia stanowiska przez Dyrektora Generalnego odnośnie ewentualnej likwidacji jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
– w sprawie wprowadzenia zmian w Wewnętrznej Polityce antymobbingowej,
– w sprawie wprowadzenia zmian w powierzchni działek, na których usytuowane są nieruchomości przeznaczone do sprzedaży,
– w sprawie zastrzeżeń jakie niesie za sobą pozyskanie maszynowe na terenach górskich.

Komentowanie zamknięte.