Posiłki profilaktyczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdemu pracownikowi, który w okresie od 1 listopada do 31 marca wykonuje przez czas co najmniej 4 godzin prace na wolnym powietrzu przysługuje posiłek profilaktyczny. Przepisy regulujące: Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PGL LP (§ 13 ust 1): §13, ust 1. W okresie od 1 listopada do 31 marca – … Czytaj dalej

Walne Zebranie Przewodniczących

W dniach 8-10 września 2016 roku w Spale odbyło się Walne Zebranie Przewodniczących wszystkich Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych jak i Regionalnych i Międzyregionalnych Sekcji zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Wielowątkowy program był głównie ukierunkowany na rozwój osobisty, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie sporów, prowadzenie mediacji jak również szkolenie z zakresu … Czytaj dalej