Dlaczego warto należeć do NSZZ SOLIDARNOŚĆ?

          NSZZ Solidarność to największa organizacja związkowa! Zrzesza członków wielu branż zawodowych.
Wstępując w szeregi związkowców możesz jedynie zyskać!

 
A dlaczego? Bo w nas jest siła! Im większa grupa tym większe możliwości!
Należymy do branży leśnej zrzeszonej w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ ?Solidarność?. W postaci przedstawicieli w Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ ?Solidarność? jesteśmy stroną w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Lasów Państwowych. Tworzymy w ten sposób nasze własne prawo.
Przynależność do związku to przede wszystkim wsparcie. W razie problemów zawsze uzyskasz pomoc, nie będziesz dyskryminowany czy niesprawiedliwie traktowany.
Przynależność do związku to również dawanie siebie. Masz tu ogromne możliwości wspierania innych. W sferze zawodowej jak i pomoc zwykłego człowieka. Podejmujemy inicjatywy charytatywne, angażujemy się w prace społeczne, działamy na rzecz dobrego imienia związku.
Przynależność do związku to także możliwość korzystania z porad ekspertów, a także prawników. W razie potrzeby jest się do kogo zwrócić.

     Jeśli chcesz należeć do związku zawodowego NSZZ ?Solidarność? to wypełnij załączoną poniżej deklaracje członkowską i złóż w organizacji, która znajduje się przy Twoim Nadleśnictwie.
Jeśli takiej nie ma to:
1. wypełnij deklarację członkowską i prześlij do Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność? w RDLP w Pile, która zrzesza członków z samej dyrekcji oraz nadleśnictw, w których nie ma organizacji;
lub
2. zbierz grupę w swoim Nadleśnictwie (licząca co najmniej 10 osób) i załóżcie swoją organizację. W wszelkich formalnościach pomożemy!

                                                            

                                                          Z leśnym pozdrowieniem Darz Bór

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA W FORMACIE PDF

 

 

Deklaracja członkowska

 

Deklaracja członkowska,2str

Komentowanie zamknięte.