KZ N-ctwo Lipka

 KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ ?SOLIDARNOŚĆ? PRZY NADLEŚNICTWIE LIPKA

Przewodniczący

– Zbigniew Kiejzik

Wiceprzewodniczący

– Tomasz Baranowski

– Leszek Noceń

Sekretarz

– Grzegorz Polaczek

Skarbnik

– Grzegorz Cieślik

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

– Adam Otręba

Wiceprzewodniczący

– Zbigniew Dolla

– Bartłomiej Kuczma

KONTAKT

Nadleśnictwo Lipka

Mały Buczek 38

77-420 Lipka

Tel: 67-266-52-33