KZ N-ctwo Okonek

ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” NADLEŚNICTWO OKONEK

Przewodniczący:

– Dariusz Dyl

Wiceprzewodniczący, Sekretarz:

– Andrzej Kiełtyka

Skarbnik:

– Dawid Zbytnik

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:

– Radosław Fiecek

Członkowie:

– Piotr Pluchrat

– Dawid Okarma

KONTAKT

Nadleśnictwo Okonek

ul. Kolejowa 16

64-965 Okonek

Tel: 67-266-91-01