KZ N-ctwo Płytnica

NSZZ SOLIDARNOŚĆ KOMISJA ZAKŁADOWA PRZY NADLEŚNICTWIE PŁYTNICA

Przewodniczący

– Tomasz Michnowicz

Wiceprzewodniczący

– Krzysztof Nagórski

Skarbnik

– Maciej Jabłoński

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

– Piotr Gutsche

Członkowie

– Maciej Stefański

– Nikodem Różański

KONTAKT

Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji

Nowa Szwecja 6

78-600 Wałcz

Tel: 604 279 033