KZ N-ctwo Płytnica

ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY NADLEŚNICTWIE PŁYTNICA

Przewodniczący:

– Tomasz Michnowicz

Wiceprzewodniczący:

– Krzysztof Nagórski

Skarbnik:

– Maciej Jabłoński

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:

– Piotr Gutsche

Członkowie:

– Maciej Stefański

– Nikodem Różański

KONTAKT

Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji

Nowa Szwecja 6

78-600 Wałcz

Tel: 604 279 033