KZ N-ctwo Płytnica

ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY NADLEŚNICTWIE PŁYTNICA

Przewodniczący:

– Maciej Jabłoński

Wiceprzewodniczący:

– Wojciech Wiśniewski

Sekretarz:

         – Krzysztof Nagórski

Skarbnik:

– Nikodem Różański

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:

– Mariusz Józefiak

Członkowie:

– Maciej Stefański

– Stanisław Kędzierski

Delegaci na WZD Regionu:

– Maciej Jabłoński

– Krzysztof Nagórski

– Wojciech Wiśniewski

KONTAKT

Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji

Nowa Szwecja 6

78-600 Wałcz

Tel: 604 279 033