Nadanie sztandaru

W dniu 13 czerwca 2014 roku przy okazji obchodów 90-lecia Lasów Państwowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, dzięki przychylności Pana Dyrektora Ryszarda Standio, odbyło się uroczysta przekazanie sztandaru Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa w Pile NSZZ Solidarność.

g

Po krótkiej przemowie Przewodniczącej Marzeny Wojciechowskiej, głos zabrał Przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność Pan Jarosław Lange, który odczytał tekst Aktu Nadania Sztandaru, po czym nastąpiło symboliczne przybicie gwoździ pamiątkowych przez Przedstawicieli Fundatorów

Po poświęceniu sztandaru przez księdza Dziekana Stanisława Oracza, Pan Jarosław Lange przekazał sztandar na ręce Przewodniczącej; w tle rozbrzmiewał sygnał Pasowanie myśliwskie, odgrywany przez Zespołu Trębaczy Myśliwskich ze Złotowa pod kierunkiem Pana Adama Pulita, po którym Przewodnicząca złożyła przysięgę słowami:
? W imieniu Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa w Pile przyjmuję ten sztandar jako symbol naszego związku. Ślubuję przestrzegać etyki oraz praw związkowych i pracowniczych. Przysięgam dbać o dobre imię Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność?

 Kolejnym etapem było przekazanie sztandaru w ręce Honorowego Pocztu Sztandarowego:
? Przekazuję Wam sztandar Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa w Pile NSZZ Solidarność jako symbol idei Zawiązku Zawodowego oraz znak naszej koleżeńskiej organizacji. Bądźcie wierni symbolowi Solidarności; noście ten sztandar wysoko i dumnie. Strzeżcie go jak największego skarbu dla nas i następnych pokoleń?
Honorowy Poczet Sztandarowy odpowiedział: ?przyrzekamy go strzec?.

Na zakończenie ceremonii zaprezentowany został awers i rewers sztandaru:
Awers: przedstawia znak graficzny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ?Solidarność? wraz z nazwą Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa w Pile NSZZ Solidarność. Tło stanowi zarys granic Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, które są jednocześnie związkowymi granicami Sekcji oraz symbol LP odzwierciedlający charakter wykonywanego zawodu. W narożnikach widoczne są liście dębu jako symbol siły i niezniszczalności.
Rewers: przedstawia godło polski – orła w koronie na tle barw państwowych, stanowiących symbol dumy narodowej. Słowa Ojczyzna, Godność i Prawda są odzwierciedleniem cech przyświecających idei społeczności związkowej

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym posiadamy Sztandar oraz dzięki którym mogliśmy go uroczyście przywitać w reprezentacyjnych szeregach chorągwi.

Fotografie: Wojciech Ostapowicz
Tekst: Marzena Wojciechowska

Komentowanie zamknięte.