Pierwsze posiedzenie nowej Rady RSPL NSZZ „Solidarność”w Pile

W dniu 09 maja 2018 r. w siedzibie nadleśnictwa Płytnica w Nowej Szwecji odbyło się pierwsze spotkanie Rady RSPL NSZZ Solidarność w Pile w nowej kadencji 2018-2022 r. Rada ukonstytuowała się i wyłoniono władze zarządu. Zostały omówione bieżące tematy problemowe w szeroko rozumianym kontekście spraw pracowniczych. Zostały przedstawione elementy strategii działania w bieżącej kadencji. W spotkaniu uczestniczył Nadleśniczy Nadleśnictwa Płytnica p. Paweł Kałużyński. Dziękujemy gospodarzom za miłe przyjęcie.
 .
Oto nowy skład Rady Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność RDLP w Pile:
1. Dariusz Dyl (Nadleśnictwo Okonek)                        – Przewodniczący
2. Zbigniew Lis (Nadleśnictwo Kaczory)                      – Z-ca Przewodniczącego
3. Tomasz Michnowicz (Nadleśnictwo Płytnica)            – Z-ca Przewodniczącego
4. Grzegorz Polaczek (Nadleśnictwo Lipka)                 – Z-ca Przewodniczącego
5. Krzysztof Wiśniewski (Nadleśnictwo Kalisz Pom.)     – Sekretarz
6. Mirosław Łachut (Nadleśnictwo Jastrowie)               – Członek Rady
7. Waldemar Kaczmarek (Nadleśnictwo Złotów)           – Członek Rady
8. Jan Kraft (Nadleśnictwo Mirosławiec)                      – Członek Rady
9. Maciej Młynarczyk (Nadleśnictwo Tuczno)                – Członek Rady

Dodaj komentarz