Protest w Warszawie przeciwko włączeniu Lasów Państwowych do Spółki Polskie Domy Drewniane

Około tysiąca leśników protestowało 17 lipca od godziny 16-ej pod Sejmem w Warszawie przeciwko włączeniu Lasów Państwowych do Spółki Polskie Domy Drewniane. W proteście uczestniczyli związkowcy z leśnej Solidarności jak również Związku Leśników Polskich a także pracownicy niezrzeszeni oraz członkowie innych organizacji.

W zgromadzeniu uczestniczyło prawie 50 leśników z terenu RDLP Piła, reprezentujących Solidarność jak również ZLP.

Leśna Solidarność popiera projekt budowy domów drewnianych i rozwoju rynku drewna konstrukcyjnego. Nie zgadza się jednak na tworzenie spółek z udziałem LP. Mamy uzasadnione obawy, że utworzenie takiej spółki z wprowadzeniem odpowiedniego zapisu w Ustawie o Lasach niesie bardzo poważne zagrożenia dla przyszłości naszej firmy – z niebezpieczeństwem prywatyzacji włącznie.

ODEZWA DO WŁADZ RP

I komentarz prawny oraz treść uchwały związkowej:

Leśnicy zebrali się na placu pod pomnikiem Armii Krajowej – vis a vis budynku sejmowego. Do zgromadzonych przemawiał przewodniczący leśnej Solidarności p. Jacek Cichocki, przewodniczący ZLP p. Jarosław Szałata, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa p. Zbigniew Kuszlewicz. Do protestujących wyszedł Minister Środowiska p. Henryk Kowalczyk. Pojawił się również poseł i leśnik p. Dariusz Bąk oraz  poprzedni minister prof. Jan Szyszko.

O godzinie 18:30 17 lipca rozpoczęła pracę Komisja Infrastruktury (INF) oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ). Na komisji obecni byli przedstawiciele protestujących leśników. Prace połączonych Komisji zakończyły się o godzinie 20:14 i następnego dnia w środę o godz. 15:00 były kontynuowane.

W wyniku połączonej akcji Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, Krajowego Sekretariatu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ „Solidarność oraz Związku Leśników Polskich w RP – protest i uwagi strony społecznej zostały w pełni uwzględnione.

Komisje po wprowadzeniu poprawek odstąpiły od jakichkolwiek zmian w Ustawie o lasach.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji protestacyjnej. To wasza zasługa!


Dodaj komentarz