Rada Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność w Nagórzycach

W dniach 20-21 marca 2018 r. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Nagórzycach odbyło się zebranie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pierwszego dnia Rada spotkała się z Panią Małgorzatą Joanną Golińską – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, Panem Bogusławem Piątkiem – Zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej oraz innym ważnymi dla działalności Związku pracownikami Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

1

Rada zapoznała się z projektami jak i sprawozdaniami z działalności poszczególnych jej członków. Ważne w kontekście bieżących wydarzeń (związanych nie tylko z pracownikami PGL LP) było wystąpienie Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Drugi dzień upłynął na procedowaniu bieżących projektów, składaniu uchwał, stanowisk i wniosków Rady KSPL NSZZ „Solidarność” dotyczących szeroko pojętych spraw pracowniczych oraz wyborów do władz związkowych na wszystkich poziomach organizacyjnych.

Region Pilski reprezentowany był przez koleżankę Marzenę Wojciechowską oraz kolegów Dariusza Dyla, Tomasza Michnowicza i Krzysztofa Wiśniewskiego.


Dodaj komentarz