Spotkanie Zarządu RSPL NSZZ „Solidarność” w Pile z Dyrektorem pilskiej RDLP.

W poniedziałek 10 grudnia 2018 r. Zarząd Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” w Pile spotkał się na naradzie roboczej z nowo powołanym Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Panem Damianem Szcześniakiem.

W toku gorącej dyskusji omówione zostały bieżące sprawy pracownicze:

  • zgłaszane wcześniej przez naszych członków sprawy związane z mobbingiem, tudzież nękaniem, powiązane z polepszeniem komunikacji i wspólnego działania pomiędzy pracodawcą, a związkami… Musimy wspólnie, nie tylko na poziomie naszej dyrekcji, wypracować treść nowego Zarządzenia Antymobbingowego, które okaże się w pełni działające w praktyce, z włączeniem pomocy psychologicznej między innymi…

  • prośba unormowania, najlepiej zarządzeniem, sytuacji stażystów i możliwości zadawania przez nich egzaminu do Służby Leśnej bez konieczności pewności zatrudnienia.

  • wniosek wypracowania jak najlepszej współpracy naszego, związkowego zespołu ekspertów przy wprowadzaniu nowych zarządzeń i decyzji Pana Dyrektora.

  • omówione zostały sprawy związane z BHP, w tym, posiłki regeneracyjne (podatek), ubiór, min. podpisanie umowy z filią Zespołu Składnic z Łodzi i nowego punktu poboru mundurówki oraz innych sortów „na Hajdzie” w Nadleśnictwie Jastrowie.

  • polityka mieszkaniowa, budowa samodzielnych kancelarii leśnictw, podziału nieruchomości na zbędne i niezbędne.

  • indywidualne prośby członków naszej organizacji do przedstawienia przez Zarząd RSPL bezpośrednio Panu Dyrektorowi.

    • kwestie ewentualnego spotkania ze wszystkimi delegatami na zebranie regionu RSPL w Pile w sali konferencyjnej po remoncie.

    Spotkanie ustalone na 16 stycznia 2019 r.

Podsumowując, spotkanie było konstruktywne, ale nie wyczerpaliśmy do końca wszystkich tematów, będziemy kontynuować.

Panu Dyrektorowi dziękujemy za poświęcony czas i otwartość.

RDLP w Pile

Komentowanie zamknięte.