Struktura ZWIĄZKU

REGIONALNA SEKCJA PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA W PILE

NSZZ ?SOLIDARNOŚĆ?

Rada Sekcji

Przewodniczący

– Marzena Wojciechowska

Wiceprzewodniczący

– Dariusz Dyl

– Tomasz Michnowicz

– Antoni Łosoś

Członkowie

– Maciej Młynarczyk

– Waldemar Kaczmarek

– Tomasz Baranowski

– Janusz Skowron

Sekretarz

– Krzysztof Wiśniewski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący

– Zbigniew Lis

Wiceprzewodniczący

– Grzegorz Polaczek

Członek

– Wojciech Wiśniewski

KONTAKT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

Ul. Kalina 10

64-920 Piła

Email: marzena.wojciechowska@pila.lasy.gov.pl , tel : 660-472-970

.

ORGANIZACJE PODLEGŁE/ SKŁAD KOMISJI ZAKŁADOWYCH

1. ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ ?SOLIDARNOŚĆ? W

REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W PILE

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA

Przewodniczący

– Antoni Łosoś

Wiceprzewodniczący

– Marzena Wojciechowska

Członkowie

– Krzysztof Dymek

– Jacek Krawczyński

– Zbigniew Lis

– Maciej Młynarczyk

– Krzysztof Wiśniewski

Sekretarz

– Danuta Kubiaczyk

Skarbnik

-Jacek Krawczyński

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

– Barbara Kieruj

Wiceprzewodniczący

– Leszek Tuta

Członkowie

– Jacek Zawielak

– Radosław Gostołek

– Bogusław Ratajczak

KONTAKT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

ul. Kalina 10

64-920 Piła

Tel: 67-212-48-44

.

2. KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ ?SOLIDARNOŚĆ? PRZY NADLEŚNICTWIE LIPKA

Przewodniczący

– Zbigniew Kiejzik

Wiceprzewodniczący

– Tomasz Baranowski

– Leszek Noceń

Sekretarz

– Grzegorz Polaczek

Skarbnik

– Grzegorz Cieślik

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

– Adam Otręba

Wiceprzewodniczący

– Zbigniew Dolla

– Bartłomiej Kuczma

KONTAKT

Nadleśnictwo Lipka

Mały Buczek 38

77-420 Lipka

Tel: 67-266-52-33

.

3. KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ ?SOLIDARNOŚĆ? PRZY NADLEŚNICTWIE MIROSŁAWIEC

Przewodniczący

– Janusz Skowron

Wiceprzewodniczący

– Jan Grudziński

Sekretarz

– Andrzej Kurek

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

– Stanisław Wiese

Wiceprzewodniczący

– Kazimierz Cholewa

Sekretarz

-Maria Jaskulska

KONTAKT

Nadleśnictwo Mirosławiec

ul. Wolności 30

78-650 Mirosławiec

Tel: 67-259-50-94

.

4. ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ ?SOLIDARNOŚĆ? NADLEŚNICTWO OKONEK

Przewodniczący

– Dariusz Dyl

Wiceprzewodniczący, Sekretarz

– Piotr Pluchrat

Skarbnik

– Przemysław Szczawiński

KONTAKT

Nadleśnictwo Okonek

ul. Kolejowa 16

64-965 Okonek

Tel: 67-266-91-01

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

– Radosław Fiecek

Członkowie

– Tomasz Tkacz

– Przemysław Kulbicki

.

5. NSZZ ?SOLIDARNOŚĆ? KOMISJA ZAKŁADOWA PRZY NADLEŚNICTWIE PŁYTNICA

Przewodniczący

– Krzysztof Nagórski

Wiceprzewodniczący

– Tomasz Michnowicz

Skarbnik

– Maciej Jabłoński

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

– Roman Perkowski

Członkowie

– Witold Zalewski

– Marek Jakubowski

KONTAKT

Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji

Nowa Szwecja 6

78-600 Wałcz

Tel: 67-250-02-00

.

6. NSZZ ?SOLIDARNOŚĆ? PRACOWNIKÓW LEŚNYCH PRZY NADLEŚNICTWIE ZŁOTÓW

Przewodniczący

– Waldemar Kaczmarek

Wiceprzewodniczący

– Robert Masłoń

Sekretarz

– Zbigniew Graduszewski

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

– Katarzyna Idzik

Wiceprzewodniczący

– Andrzej Gański

Członek

– Ilona Młodzik

KONTAKT

Nadleśnictwo Złotów

Al. P. J. Lenne 1

77-400 Złotów

Tel: 67-263-34-71