Testy munduru

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia” od roku 2015 obowiązują nowe wzory mundurów.

Poniżej przedstawiamy prezentację, w której przedstawione są nowe wzory, wraz z komentarzem osób testujących. Testy zostaną zakończone w tym roku. Natomiast okres przejściowy został określony do końca roku 2018. Być może nie jest to ostateczny termin, gdyż prac z nową mundurówką jest sporo.

Mundur testowy

Komentowanie zamknięte.