Udział Przedstawicieli Związków Zawodowych w Naradzie Nadleśniczych RDLP w Pile.

     Na wniosek Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa w Pile Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Pan Damian Szcześniak, odpowiedział pozytywnie i od teraz na stałe wejdzie do kalendarza sytuacja, gdzie przedstawiciele strony społecznej reprezentującej pracowników naszej dyrekcji będą brać aktywny udział w naradach kierownictwa.

     Z zadowoleniem przyjmujemy słowa Pana Dyrektora, który powiedział: „Moją motywacją w zaproszeniu przedstawicieli Związków Zawodowych jest jak najlepsza komunikacja i wrażliwość na głos pracowników zatrudnionych w dyrekcji, którą mam zaszczyt kierować.” Narady odbywają się w każdym miesiącu w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek. Na ostatniej naradzie została omówiona szeroko sytuacja ekonomiczna, zestawienie planów i wykonania, sprawozdanie każdego działu.

    Strona Związkowa podziękowała za możliwość udziału w naradzie i poruszyła min. tematy związane z BHP, mundurówką, posiłkami regeneracyjnymi (podatki), komunikacją pionową oraz możliwości konsultacji wprowadzanych nowych zarządzeń z zespołem eksperckim naszego związku. Dzięki tej inicjatywie możemy również lepiej współpracować ze Związkiem Leśników Polskich naszej dyrekcji, co jest jednym z podstawowych założeń nowego Zarządu RSPL na kadencję obecną i przyszłe.

Goraj zamek

Komentowanie zamknięte.