Wybory na kadencję 2018-2022 – Lipka

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Lipka przeprowadziła w dniu 29 marca wybory władz na kadencję 2018-2022.

Skład Komisji Zakładowej:

Przewodniczący – Zbigniew Kiejzik

Zastępca Przewodniczącego – Zbigniew Dolla

Zastępca Przewodniczącego – Grzegorz Polaczek

Sekretarz – Bartłomiej Kuczma

Skarbnik – Adam Redlaff

Członek –Szymon Nadolny

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący –

Zastępca Przewodniczącego –

Zastępca Przewodniczącego –

Delegaci do RSPL NSZZ Solidarność – Zbigniew Dolla, Zbigniew Kiejzik, Bartłomiej Kuczma, Szymon Nadolny, Grzegorz Polaczek, Marcin Lupa

Delegat na WZD Regionu –

Komentowanie zamknięte.