Wybory na kadencję 2018-2022- Złotów

NSZZ „Solidarność” Pracowników Leśnych przy Nadleśnictwie Złotów przeprowadziła w dniu 23 lutego wybory władz na kadencję 2018-2022.

Skład Komisji Zakładowej:

Przewodniczący – Waldemar Kaczmarek

Zastępca Przewodniczącego – Robert Masłoń

Zastępca Przewodniczącego – Zbigniew Graduszewski

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Cezary Duńka

Członek – Stefan Mochalski

Członek – Ilona Młodzik

Delegaci do RSPL NSZZ Solidarność – Waldemar Kaczmarek,  Roma Proń, Stefan Mochalski

Delegat na WZD Regionu – Waldemar Kaczmarek

Komentowanie zamknięte.