Wybory uzupełniające w Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Lipka.

7 marca 2019 r. w Nadleśnictwie Lipka odbyły się wybory uzupełniające do władz Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Lipka.

Oto wyniki wyborów:

 • Przewodniczący: Bartłomiej Kuczma.

 • Z-ca przewodniczącego: Grzegorz Polaczek.

 • Sekretarz: Piotr Wandas.

 • Skarbnik: Damian Poziomski.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący: Zbigniew Dolla.

 • Z-ca przewodniczącego: Adam Otręba.

 • Sekretarz komisji: Adam Redlaff.

Delegaci do Sekcji Regionalnej:

 • Bartłomiej Kuczma,

 • Grzegorz Polaczek,

 • Zbigniew Dolla.

 • Piotr Wandas,

 • Damian Poziomski.

W imieniu Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa w Pile NSZZ „Solidarność” gratulujemy!

Komentowanie zamknięte.