Wybory uzupełniające w Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Płytnica.

27 lutego 2019 r. w Nowej Szwecji – siedzibie Nadleśnictwa Płytnica odbyły się wybory uzupełniające do władz Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Płytnica.

Oto wyniki wyborów:

  • Przewodniczący: Maciej Jabłoński.

  • Z-ca przewodniczącego: Wojciech Wiśniewski.

  • Sekretarz: Krzysztof Nagórski.

  • Skarbnik: Nikodem Różański.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodniczący: Mariusz Józefiak.

  • Z-ca przewodniczącego: Maciej Stefański.

  • Sekretarz komisji: Stanisław Kędzierski.

Delegaci do Sekcji Regionalnej:

  • Maciej Jabłoński.

  • Krzysztof Nagórski.

  • Wojciech Wiśniewski.

W imieniu Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa w Pile NSZZ „Solidarność” gratulujemy!

Komentowanie zamknięte.