Wybory uzupełniające w Organizacji Międzyzakładowej [22.04.2022]

W dniu 22 kwietnia 2022 roku w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w RDLP w Pile przeprowadzone zostały kolejne wybory uzupełniające. Poniżej podajemy uaktualnioną listę osób wchodzących w skład Komisji Międzyzakładowej, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów do Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa w Pile NSZZ Solidarność. Skład Komisji Międzyzakładowej: Przewodniczący – Marzena Wojciechowska (RDLP w Pile), Zastępca przewodniczącego … Czytaj dalej