Elektroniczna Legitymacja Członkowska

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” został zaproszony przez Prezydium Komisji Krajowej do wdrożenia pilotażowego programu Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC). Jest to realizacja Uchwały programowej przyjętej przez KZD w 2014 r.

Dzięki legitymacji elektronicznej powstanie ujednolicona baza danych, dzięki czemu łatwiej będzie można docierać z informacjami do wszystkich członków „Solidarności”.

Aby wprowadzanie danych przebiegło sprawnie, każde pole we wniosku powinno być wypełnione czytelnie. Do uzyskania legitymacji niezbędne jest podanie numeru pesel oraz własnoręczny podpis pod wnioskiem. Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu przez przewodniczącego przynależności do Związku członków swojej organizacji.

Pobierz wniosek na Elektroniczną Legitymację Członkowską

e-legitymacja

Członkowie Sekcji Pilskiej

Organizacja Międzyzakładowa- dostarczenie uzupełnionych wniosków do Marzeny Wojciechowskiej (ul. Kalina 10, 64-920 Piła) osobiście lub pocztą tradycyjną.

W przypadku organizacji zakładowych prosimy o przekazanie kompletów wniosków.

 

Komentowanie zamknięte.