Posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.

      22 lutego 2019 r. w Warszawie odbyło się Posiedzenie Rady KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” wraz ze spotkaniem z przedstawicielami władz począwszy od Ministerstwa Środowiska, w którym skupione są wszystkie Krajowe Sekcje Sekretariatu, tzn. Leśnictwa, Gospodarki Wodnej, Geologiczno – Wiertnicza i Parków Narodowych. Ministerstwo reprezentowała Pani Małgorzata Golińska, gościliśmy również szeroką delegację kierownictwa Lasów Państwowych z Dyrektorem Andrzejem Koniecznym na czele oraz Wód Polskich pod kierownictwem Prezesa Przemysława Dacy.

        Podczas obrad szeroko omówione zostały problemy poszczególnych branż wraz z kierunkiem ich rozwiązania. Jeżeli chodzi o nasze „leśne podwórko” pracowaliśmy nad kwestiami związanymi z planem finansowym na ten rok, ew. zmian w ustawie, PUZP, mieszkaniówką, posiłkami, mundurówką i innym sprawami pracowniczymi. Naszą pilską Sekcję reprezentowali Kol. Dariusz Dyl i Tomasz Michnowicz.

Komentowanie zamknięte.