Spotkanie Rady Sekcji Regionalnej Pracowników Leśnictwa [29.11.2021]

W dniu 29 listopada w siedzibie Nadleśnictwa Złotów odbyło się spotkanie Rady Sekcji Regionalnej Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność RDLP Piła. W spotkaniu wzięło udział 9 osób – Przewodniczący kol. Bartłomiej Kuczma, 7 członków zarządu i 1 przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej.

W trakcie spotkania omawiane były bieżące sprawy związkowe, m.in. sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów uzupełniających w Organizacji Międzyzakładowej, prowadzenie strony internetowej, organizacja pocztu sztandarowego, udział w akcji Szlachetna Paczka oraz przygotowanie tematów problemowych na najbliższe spotkanie z Dyrektorem RDLP Piła.

Podjęta została decyzja w sprawie powołania związkowego zespołu zadaniowego ds. mieszkaniowych.

Komentowanie zamknięte.