Spotkanie zarządu Organizacji Międzyzakładowej [22.03.2022]

     W posiedzeniu dn. 22.03.2022 r. uczestniczyło 6 członków Komisji oraz 2 przedstawicieli Komisji Rewizyjnej Spotkanie odbyło się w siedzibie Oddziału Pilskiego Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność w Pile przy ul. 11 listopada 40.

Na początku zebrania kol. Adam Dopierała zapoznał uczestników z zakresem udzielanej przez związek pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Podjęte zostały następujące uchwały:

  • Uchwała nr 5/2022 – w sprawie przyjęcia do związku p. Szymona Brzdąk z Nadleśnictwa Tuczno

  • Uchwała nr 6/2022 – w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających; termin wyborów zaplanowano na 22.04.2022 r.

    Na spotkaniu przekazana została dokumentacja od dotychczasowego Przewodniczącego kol. Zbigniewa Lisa. Dokumentacja będzie przechowywana tymczasowo w biurze RDLP u kol. Marzeny Wojciechowskiej.

    W trakcie spotkania omawiane były sprawy bieżące, m.in. temat składu komisji antymobbingowej w Nadleśnictwie Kaczory.

Komentowanie zamknięte.