Spotkanie zarządu Organizacji Międzyzakładowej [15.02.2022]

W dniu 15 lutego 2022 r. listopada odbyło się kolejne spotkanie zarządu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność RDLP Piła. Kolejny raz miejscem spotkania były gościnne progi siedziby Oddziału Pilskiego Regionu Wielkopolska przy ulicy 11 Listopada 4 w Pile. W spotkaniu wzięło udział 9 osób – Przewodniczący kol. Zbigniew Lis, 7 członków zarządu oraz członek komisji rewizyjnej kol. Marek Hejman.

Na wstępie Przewodniczący Oddziału Pilskiego Regionu Wielkopolska kol. Adam Dopierała zapoznał uczestników zebrania z aktualną sytuacją w regionie oraz w kraju. Przekazał m.in. szczegółowe informacje o trudnej sytuacji strajkowej w poznańskich zakładach Solaris. Kolega Adam wyraził również opinię (w kontekście sytuacji w nadleśnictwach Kaczory oraz Jastrowie), że usamodzielnianie się jednostek zakładowych z OM nie zawsze jest korzystne, bo może prowadzić do silnego osłabienia samej międzyzakładówki.

Zebranie podjęło uchwały o przyjęciu nowych członków, o ochronie dla osób funkcyjnych i przedstawicieli związku oraz o przekazaniu wsparcia finansowego dla osób strajkujących w poznańskim Solarisie.

W Organizacji Międzyzakładowej 10 osób otrzymało ochronę – 1 osoba w biurze RDLP  oraz 9 osób w nadleśnictwach Kaczory, Wronki, Durowo, Kalisz Pom., Jastrowie, Trzcianka, Tuczno, Wałcz, Człopa.

W trakcie spotkania dyskutowano na temat napiętej sytuacji w Nadleśnictwie Kaczory, gdzie zgłaszane były przez pracowników problemy w relacji z nadleśniczym. Przeprowadzona w ub. roku wśród pracowników nadleśnictwa ankieta potwierdziła, że problem istnieje. W dyskusji poruszona została również kwestia braku wsparcia w tej sprawie ze strony przewodniczącego RSPL RDLP w Pile kol. Bartka Kuczmy.

Kolejny ważny temat poddany dyskusji to przepływ informacji w Organizacji Międzyzakładowej. Zarząd OM zobowiązał się do przekazywania komunikatów oraz informacji o działalności organizacji dla wszystkich członków w pełniejszym zakresie. Komisja rewizyjna została poproszona o podejmowanie bezpośredniego kontaktu w sytuacjach problemowych, co umożliwi szybką reakcję zarządu z zachowaniem pozytywnych relacji koleżeńskich.

Na spotkaniu przekazano na ręce członka komisji rewizyjnej 1 sprawozdania finansowe Organizacji Międzyzakładowej.

Kolega Radosław Gostołek w dniu 17 lutego (2 dni po spotkaniu) złożył rezygnację z funkcji sekretarza Organizacji Międzyzakładowej.

Komentowanie zamknięte.