Walne Zebranie Delegatów w Jedlni-Letnisko. Wybory na kadencję 2018-2022

W dniach 23 – 25 maja 2018 roku, w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pierwszym punktem zebrania była część sprawozdawcza z mijającej kadencji 2014 – 2018. Kolejnym etapem były wybory na nadchodzącą kadencję 2018 – 2022 rok. Dziewięćdziesięciu delegatów z całej Polski reprezentujących wszystkie Sekcje Regionalne Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” skupione w Sekcji Krajowej dokonało wyborów do władz Związku.

Przewodniczącym KSPL NSZZ „Solidarność” został prawie jednogłośnie kol. Jacek Cichocki z RDLP w Toruniu – dotychczasowy Przewodniczący, z którym nikt inny nie odważył się 😉 stanąć w szranki.

„Potrzebujemy najlepszych ludzi na trudne czasy i wyzwania, przed którymi stoi zarówno nasz Związek Zawodowy jak i PGL LP – firma w której mamy zaszczyt pracować….” – powiedział Przewodniczący.

Ponadto Szanowni Delegaci wybrali dwudziestu dziewięciu członków Rady Krajowej KSPL, Komisję Rewizyjną Sekcji oraz delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Jeszcze tego samego dnia tj. 24.05.2018 r. Rada KSPL ukonstytuowała się wybierając dziewięcioosobowe Prezydium Rady.

Z naszej Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa w Pile kol. Dariusz Dyl został członkiem Rady oraz członkiem jej Prezydium z funkcją Sekretarza i Rzecznika Prasowego Związku, natomiast kol. Tomasz Michnowicz został wybrany Delegatem na Kongres KSZNOŚiL. Gratulacje!

Po przeprowadzeniu części sprawozdawczo – wyborczej Delegaci przedstawili szereg uchwał, wniosków, apeli oraz stanowisk, które zostaną złożone na ręce Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

W piątek 25 maja odbyło się również spotkanie Delegatów WZD z wspomnianym wyżej Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, dr Andrzejem Koniecznym. Podczas ponad dwugodzinnego, bardzo merytorycznego w naszej ocenie spotkania, omówione zostały sprawy związane z wizją kierunków rozwoju Lasów Państwowych. Poruszony został temat współpracy z naszym związkiem w kontekście niełatwego spotkania z przedstawicielem DGLP w Nagórzycach. Poza tym tematy związane z ewentualnymi pojawiającymi się zagrożeniami dla naszej firmy oraz sprawy pracownicze – od kwestii podatkowych, ubezpieczeń pracowników, zespołów zadaniowych, nowych mundurów, zarządzeń i regulacji prawnych usprawniających i unowocześniających naszą pracę – po kwestie polepszenia komunikacji pionowej i poziomej .

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z WZD:

 


Dodaj komentarz