Walne Zebranie Przewodniczących w Spale

W dniach 24 – 26 września 2018 roku, w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbyło się Walne Zebranie Przewodniczących struktur zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Ponadto Szanowni Delegaci wybrali dwudziestu dziewięciu członków Rady Krajowej KSPL, Komisję Rewizyjną Sekcji oraz delegatów na Kongres.

IMG_0960a

W piątek 25 września odbyło się również spotkanie Delegatów WZD z wspomnianym wyżej Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, dr Andrzejem Koniecznym. Podczas ponad dwugodzinnego, bardzo merytorycznego w naszej ocenie spotkania, omówione zostały sprawy związane z wizją kierunków rozwoju Lasów Państwowych. Poza tym tematy związane z ewentualnymi pojawiającymi się zagrożeniami dla naszej firmy oraz sprawy pracownicze – od kwestii podatkowych, ubezpieczeń pracowników, zespołów zadaniowych, nowych mundurów, zarządzeń i regulacji prawnych usprawniających i unowocześniających naszą pracę – po kwestie polepszenia komunikacji pionowej i poziomej .

Informacja za III kwartał 2018 roku. PDF

Komentowanie zamknięte.