Wybory na kadencję 2018-2022 – Mirosławiec

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Mirosławiec przeprowadziła w dniu 2 marca wybory władz na kadencję 2018-2022.

Skład Komisji Zakładowej:

Przewodniczący – Janusz Skowron

Zastępca Przewodniczącego – Jan Kraft

Sekretarz – Jan Grudziński

Członek – Stanisław Weise

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Bogusław Obrocki

Zastępca Przewodniczącego – Joanna Grudzińska

Zastępca Przewodniczącego – Anna Kurek

 

Delegaci do RSPL NSZZ Solidarność – Janusz Skowron, Jan Kraft, Jan Grudziński

Delegat na WZD Regionu –

Komentowanie zamknięte.