Wybory na kadencję 2018-2022 – Okonek

Zakładowa Organizacja Związkowa  NSZZ „Solidarność” Nadleśnictwo Okonek przeprowadziła w dniu 23 lutego wybory władz na kadencję 2018-2022.

Skład Komisji Zakładowej:

Przewodniczący – Dariusz Dyl

Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz – Andrzej Kiełtyka

Skarbnik – Dawid Zbytnik

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Radosław Fiecek

Członek – Piotr Pluchrat

Członek – Dawid Okarma

Delegaci do RSPL NSZZ Solidarność – Dariusz Dyl, Przemysław Szczawiński, Radosław Fiecek, Piotr Krakowiak

Delegat na WZD Regionu – Dariusz Dyl

Komentowanie zamknięte.