Wybory na kadencję 2018-2022- Płytnica

Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Nadleśnictwie Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji przeprowadziła w dniu 31 stycznia wybory władz na kadencję 2018-2022.

Skład Komisji Zakładowej:

Przewodniczący – Tomasz Michnowicz

Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Nagórski

Skarbnik – Maciej Jabłoński

Członek – Ireneusz Krawczyk

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Piotr Gutsche

Zastępca Przewodniczącego – Maciej Stefański

Sekretarz – Nikodem Różański

Delegaci do RSPL NSZZ Solidarność – Tomasz Michnowicz, Krzysztof Nagórski, Wojciech Wiśniewski

Delegat na WZD Regionu – Krzysztof Nagórski

Komentowanie zamknięte.