Wybory na kadencję 2018-2022 – Sekcja Regionalna

Regionalna Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” RDLP w Pile przeprowadziła w dniu 26 kwietnia wybory władz na kadencję na lata 2018-2022.

W wyniku głosowania tajnego wybrano nowe władze Sekcji Regionalnej. Przewodniczącym został Dariusz Dyl z Nadleśnictwa Okonek.

Członkowie Rady Sekcji: Waldemar Kaczmarek, Jan Kraft, Zbigniew Lis, Mirosław Łachut, Tomasz Michnowicz, Maciej Młynarczyk, Grzegorz Polaczek, Krzysztof Wiśniewski.

Delegaci do Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność: Dariusz Dyl, Tomasz Michnowicz, Bartłomiej Kuczma.

Regionalna Komisja Rewizyjna: Radosław Gostołek (przewodniczący), Krzysztof Nagórski, Piotr Krakowiak.

 


Dodaj komentarz