Zebranie delegatów RSPL NSZZ „Solidarność” RDLP w Pile

W dniu 13 lipca 2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Płytnica odbyło się zebranie delegatów Organizacji i Komisji Zakładowych oraz Miedzyzakładowej skupionych w Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa w Pile NSZZ „Solidarność”. W programie zebrania było spotkanie z Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa kol. Jackiem Cichockim oraz Dyrektorem RDLP w Pile Ryszardem Standio (z powodu choroby w zastępstwie przybył Z-ca d/s Rozwoju p. Marian Wiśniewski).

Omówione zostały najważniejsze sprawy dotyczące PGL LP jako całości – m.in. kwestia podatku pod liniami energetycznymi, finansowania ODR, tworzenia spółki Polskie Domy Drewniane, ustaleń do planów nadleśnictw na rok przyszły, sytuacji ekonomicznej i możliwych zagrożeń z jakimi będziemy musieli się mierzyć w nadchodzącej przyszłości.

Obecny na spotkaniu przewodniczący sekcji krajowej kol. Jacek Cichocki szeroko skomentował pomysł włączenia Lasów Państwowych do spółki Polskie Domy Drewniane i wynikające z tego projektu zagrożenia dla naszej firmy. Przedstawił propozycje działań podejmowanych przez NSZZ Solidarność mających nie dopuścić do realizacji tego pomysłu.

W dalszej części spotkania poruszane były bieżące sprawy związkowe oraz pracownicze. Skierowana została duża liczba zapytań do dyrektora p. Mariana Wiśniewskiego. Poruszane kwestie dotyczyły ochrony danych osobowych (przynależność związkowa) w kontekście RODO, zasad prowadzenia dyżurów p. poż, „kilometrówki” podleśniczych, powstania składnicy mundurowej w Pile, działań innowacyjnych w RDLP Piła, powołania zespołu roboczego procedującego projekty rozwojowe, Rezerwy Kadrowej i wiele innych.

Procedowane były projekty uchwał zgłaszane przez delegatów. Ustaliliśmy, iż zgłoszone kwestie zostaną przedstawione w formie pisemnej Dyrektorowi RDLP bądź Dyrektorowi Generalnemu przez Krajową Sekcję – mając na uwadze specyfikę problemu i możliwości jego rozwiązania przez poszczególnych decydentów.

Dziękujemy za burzliwe ale jednak konstruktywne obrady, dające nadzieję na przyszłość – na spotkania z podobną aktywnością i zaangażowaniem uczestników !


Dodaj komentarz