Zebranie RSPL w Pile NSZZ „Solidarność”. Spotkanie z nowym kierownictwem RDLP Piła i pożegnanie kol. Antoniego Łososia.

W dniu 30 stycznia 2019 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile odbyło się zebranie Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Pile.

Na zebranie Organizacji Związkowych zrzeszonych w pilskiej Regionalnej Sekcji zostało zaproszone kierownictwo RDLP w Pile z Dyrektorem Panem Damianem Szcześniakiem na czele.

Zaproszony został również, odchodzący na zasłużoną emeryturę wieloletni Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej – Kol. Antoni Łosoś, któremu uroczyście podziękowaliśmy za niełatwą służbę na rzecz naszej pilskiej leśnej związkowej rodziny.

Gratulacje otrzymał nowo powołany Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory – nasz kolega Tomasz Michnowicz a także radny powiatu wałeckiego i członek zarządu powiatu – Jan Grudziński z Mirosławca.

Kierownictwo dyrekcji przedstawiło szczegółowo sytuację ekonomiczną naszej jednostki.

Spotkanie odbyło się w partnerskiej atmosferze, omówione zostały bieżące sprawy pracownicze, m. in:

 • ujednolicenie kwestii dyżurów p. poż.
 • BHP: posiłki, sorty, zwiększona ostatnio wypadkowość – kwestia szkoleń i działań koordynacyjnych na terenie całej RDLP
 • ujednolicenie na poziomie dyrekcyjnym sposobu wyliczania „kilometrówki”.
 • powołanie zespołu eksperckiego w kontekście własnych projektów i konsultacji nowo wdrażanych decyzji i zarządzeń przez RDLP
 • konsultacje ws. planowanych zmian w PUZP
 • problematykę zatrudniania informatyków w nadleśnictwach
 • konsultacje ws. nowego standardu FSC i polityki ekologicznej państwa
 • kwestie polityki mieszkaniowej, szczególnie wzrostu cen i kosztów inwestycji – drewno konstrukcyjne, nieruchomości zbędne dla gospodarki leśnej, itp.
 • polityka kadrowa w związku z „górką emerytalną” i koniecznością planowania rotacji zatrudnienia z myślą o szkoleniu przyszłych kadr specjalistów i jak najmniej uciążliwa „zmiana pokoleniowa”
 • rezerwa kadrowa, wyłanianie / szkolenia itp
 • kwestie problemów z wywozem i infrastrukturą drogową w RDLP
 • procedury wdrażania RODO
 • dyskusja na regulaminami premiowania

Bardzo dziękujemy za konstruktywną i efektywną dyskusję wszystkim obecnym na zebraniu a w szczególności kierownictwu RDLP w Pile za otwartość, czynne zainteresowanie problematyką związkową i pracowniczą oraz przychylne nastawienie.

Komentowanie zamknięte.