Zebranie Sekcji

W dniu 16 grudnia 2016 roku odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie członków Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa w Pile NSZZ Solidarność.

 

przechwytywanie-zeb

 • Relacja z wyjazdu do Warszawy i pobytu w Sejmie podczas posiedzenia Komisji w sprawie zmian do Ustawy Prawo Łowieckie.
 • Dyskusja na temat w/w Ustawy oraz zagrożenia jakim jest wyprowadzenie sprzedaży z Lasów Państwowych.
 • Podjęcie Stanowiska nr 1/2016

przechwytywanie-1

 • Rozmowa z Zastępcą Dyrektora RDLP w Pile ds. Ekonomicznych Panem Januszem Perkowskim i relacja z narady Dyrektorów ds. Ekonomicznych.

– Pan Dyrektor zapewnił (po słowach Dyrektora Generalnego LP), że problem wyprowadzenia sprzedaży z Lasów Państwowych został aktualnie zażegnany.

– Przedstawił zagrożenie jakie niesie za sobą projekt zmian do Ustawy Prawo Łowieckie.

– Omówił temat sprzedaży drewna na rok 2017 (na dzień spotkania w RDLP w Pile sprzedano 81% puli drewna, w skali kraju to ok 90%).

– Przedstawił jak wygląda aktualna sprzedaż drewna i jak kształtuje się wynik finansowy.

– Omówiono wyniki przetargów na usługi leśne na rok 2017.

 • Omówienie spotkania Zespołu ds. sortów bhp.
 • Podjęcie Stanowiska nr 2/2016

przechwytywanie2

 • Dyskusja na temat nowego wzoru umundurowania.
 • Dyskusja na temat problemów związanych z dostarczaniem sortów mundurowych.
 • Podjęcie Stanowiska nr 3

przechwytywanie3

 • Omówienie sytuacji pracowniczych w nadleśnictwie Wronki uwzględniając wnioski z zebrania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ ?Solidarność? w RDLP w Pile. W związku z kontrolą, która miała miejsce w wyniku donosu ujawniono nieprawidłowości, które pośrednio mogły wskazywać na tworzenie atmosfery mobbingu w nadleśnictwie.

Dyskusja na temat obowiązujących przepisów w sprawie zapobiegania mobbingu w Lasach Państwowych.

 • Podjęcie Uchwały nr 2/12/2016

przechwytywanie4

 • Informacja na temat spotkania z Dyrektorem RDLP w Pile, które ma się odbyć w dniu 21.12.2016.
 • Podsumowanie akcji Szlachetna Paczka.

 

Komentowanie zamknięte.